Oświadczenie o ochronie prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018

 

 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę, aby się z nami skontaktować. Jesteśmy dla państwa dostępni zarówno osobiście jak i  drogą komunikacji elektronicznej. Pragniemy przystępnie wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim celu firma PMT Sp. z .o.o gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe, które Państwo nam przekazali lub które możemy pozyskać z innych dostępnych źródeł. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i skąd je uzyskujemy ?

 

Zbieramy w szczególności następujące dane na Państwa temat:

Jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane na temat stanu zdrowia, np. w związku z otrzymaniem lub zakupem wyrobów medycznych lub innych produktów firmy PMT, możemy przetwarzać te dane w celach związanych z monitorowaniem prawidłowości działania tych produktów lub wyrobów medycznych lub w związku z ewentualnym wystąpieniem incydentów medycznych.

 

2. Jak uzyskujemy Państwa dane osobowe ?

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe w trakcie działań marketingowych naszych reprezentantów, poprzez monitorowanie naszych narzędzi, odbieranie lub wysyłanie do nas wiadomości e-mail. Możemy także łączyć informacje na Państwa temat uzyskane przez nas z różnych źródeł.

 

3. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

 

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, spełnienie obowiązków informacyjnych wobec Państwa,i regulacji branżowych;   
 • Spełnianie wymogów określonych przez organy regulacyjne, instytucje administracji publicznej, sądy i organy ścigania, a także wynikłych w trakcie procesu sądowego lub związanych z postępowaniem sądowym;   
 • Dochodzenie roszczeń  i podejmowanie stosownych działań w prawnie uzasadnionych sytuacjach kiedy czyjeś działania są niezgodne z prawem lub narażają na uszczerbek mienie lub interesy innych osób.   
 • Analiza i usprawnianie narzędzi marketingowych, dostarczanie wiedzy i badania prowadzące do maksymalizacji korzyści i bezpieczeństwa dla użytkowników naszych produktów.    Spełnianie próśb i żądań dotyczących zmian, dostępu lub usuwania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

 

Podstawą przetwarzania  Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności ciągłego udoskonalania naszych produktów i usług, monitorowania ich jakości oraz dostarczania wiedzy na ich temat. Dzięki przetwarzaniu Państwa danych możemy prowadzić komunikację z Państwem, na bieżąco śledzić jakość naszych produktów i usług oraz poziom Państwa satysfakcji

 

5. Udostępnianie Państwa danych osobowych.

 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej PMT oraz podmioty zewnętrzne takie jak nasi przedstawiciele i dostawcy, w tym podmioty świadczące na rzecz PMT usługi technologiczne (np. hostingodawcy),   
 • nasi profesjonalni doradcy i audytorzy;    
 • organy administracji publicznej,  organy ścigania (np. policja);   
 • inne zaufane podmioty zewnętrzne związane z działalnością handlową PMT, z którymi PMT zawarł w tym zakresie stosowne umowy.

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza granice Państwa kraju pochodzenia.

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe ?

 

Z zasady przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne (a) w celu zachowania zgodności z przepisami prawa; (b) w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, w które jest zaangażowana firma PMT; lub (c) w celu udzielenia Państwu informacji bądź dostępu do kanałów cyfrowych (takich jak nasze witryny internetowe) lub do produktów czy usług PMT, o które Państwo prosili.

 

8.  Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne ?

 

Stosujemy różnego rodzaju środki bezpieczeństwa i technologie zabezpieczające, aby pomóc w ochronie Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.

Na przykład w sytuacji, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe dostawcom zewnętrznym, możemy zawrzeć z nimi pisemną umowę, która zobowiązuje tych dostawców do zachowania poufności Państwa danych oraz do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Państwa danych.

 

9. Prawa, które Państwu przysługują.

 

Mogą Państwo skorzystać z prawa do:

 • zrezygnowania z przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;   
 • zapytania PMT o przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także poproszenia o przekazanie kopii tych danych;   
 • zażądania edycji lub usunięcia Państwa danych osobowych;   
 • zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;   
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;   
 • wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy PMT przetwarza te dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody);   
 • zażądania przeniesienia  danych osobowych, które dostarczyli Państwo PMT innemu administratorowi, złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, jeśli doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony prywatności lub jeśli doznali Państwo szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych;  
 • jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: ido@pmtmedical.pl

 

10. Jak należy postąpić, jeśli nie chcą nam Państwo podać swoich danych osobowych ?

 

Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam swoich danych osobowych, lub jeśli zechcą Państwo cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie, będzie to dla nas decyzja wiążąca, jednak  może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli skorzystać z oferowanych przez nas usług i produktów.

Firma PMT może być zobowiązana do przechowywania Państwa danych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a także w celu ochrony

i dochodzenia praw i interesów przysługujących nam na mocy przepisów prawa.

 

11. Administrator danych.

 

PMT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków pełni funkcję administratora Państwa danych osobowych.

 

12. Inspektor ochrony danych.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych osobowych w PMT dostępnym pod adresem: ido@pmtmedical.pl

 

 

 

 1. pl
 2. en

 

Copyright © 2016 : Krawnet

Nasz adres:


PMT Sp. z o.o.

ul. Tetmajera 79
31-352 Kraków

tel:      (012) 627 01 00
          (012) 626 49 30
          (012) 635 87 10

fax:     (012 635 87 05)

e-mail:
pmt@pmtmedical.pl

NASZE MARKI:

Licznik odwiedzin

POLITYKA PRYWATNOŚCI